Jezus lachend

Ik ben het licht van de wereld

Toen ik zei: "Ik ben als een licht in de wereld gekomen" kwam ik stellig om dit licht met jou te delen. Wie is het licht van de wereld behalve Gods Zoon? Elkeen van ons is het Licht van de wereld en door onze geesten in dit Licht te verenigen verkondigen wij het Koninkrijk gezamenlijk en als één.

Er is een licht dat deze wereld niet kan geven. Toch kun jij het geven zoals het aan jou werd gegeven, en terwijl jij het geeft schijnt het vanuit jou voort om jou uit de wereld vandaan te roepen en het te volgen. Want dit licht zal jou aantrekken zoals niets in deze wereld dat kan. En jij zult de wereld opzij leggen en een andere vinden. Deze andere wereld is verlicht met liefde die jij haar hebt gegeven. En hier zal alles jou aan jouw Vader en Zijn heilige Zoon herinneren.

Glorie aan God in de hoge en aan jou omdat Hij het zo heeft gewild. Vraag, en het zal jou worden gegeven, want het is jou reeds gegeven. Vraag om licht en leer dat jij licht bent. Wanneer jij begrip en verlichting wilt zul jij het leren, want jouw wil om het te leren is jouw besluit om naar de Leraar te luisteren Die van Licht weet en het daarom aan jou kan onderwijzen.

Ik ben als een licht in een wereld gekomen die zichzelf alles ontkent. Zij doet dit simpelweg door zichzelf van alles te dissociëren. Zij is daarom een illusie van isolatie, onderhouden door dezelfde eenzaamheid die haar illusie is. Ik heb jou verteld dat ik altijd bij jou ben, zelfs tot aan het einde van de wereld. Dat is waarom ik het licht van de wereld ben. Als ik bij jou ben in de eenzaamheid van de wereld, is de eenzaamheid verdwenen. Jij kunt de illusie van eenzaamheid niet handhaven wanneer jij niet alleen bent.

Mijn doel is dan ook om de wereld te overkomen. Ik val haar niet aan, maar mijn licht moet haar verdrijven vanwege wat zij is. Licht valt de duisternis niet aan, maar het schijnt haar weg. Als mijn licht overal met jou meegaat, schijn jij haar samen met mij weg. Het licht wordt het onze en jij kunt net zo min in het duister verblijven, als duisternis kan blijven waar jij je ook maar begeeft. De herinnering aan mij is de herinnering aan jezelf en aan Hem Die mij naar jou heeft gezonden.

Het is jouw vergeving die de wereld van de duisternis naar het licht zal brengen. Het is jouw vergeving dat jou het licht waarin jij ziet laat herkennen. Vergeving is de demonstratie dat jij het licht van de wereld bent. Door jouw vergeving keert de waarheid omtrent jezelf naar jouw herinnering terug. Daarom ligt jouw verlossing in jouw vergeving.

Vergeving wordt verworven. Het is niet inheems in een geest, die niet kan zondigen. Zoals zonde een idee was wat jij jezelf hebt aangeleerd, dient vergeving eveneens door jou geleerd te worden, maar van een andere Leraar dan jijzelf die het andere Zelf in jou representeert. Door Hem leer jij het zelf dat jij gemaakt denkt te hebben te vergeven en het te laten verdwijnen.

Wees niet bezorgd hoe jij een les kunt leren die zo volledig verschilt van alles wat jij jezelf hebt geleerd. Hoe zou jij het kunnen weten? Jouw aandeel is heel eenvoudig; jij behoeft slechts te herkennen dat alles wat jij hebt geleerd jij niet wilt. Vraag om te worden onderwezen en gebruik niet jouw eigen ervaringen om te bevestigen wat jij hebt geleerd. Zeg tegen jezelf, wanneer jouw vrede op enige wijze wordt bedreigd of verstoord,: "Ik weet niet wat iets, dit incluis, betekent en dus weet ik niet hoe ik erop moet reageren. En ik zal niet mijn eigen voorbije leren gebruiken als het licht om mij nu te leiden."

Wanneer het licht komt en jij hebt gezegd: "Gods Wil is de mijne" zul jij zo'n schoonheid zien, dat jij zult weten dat zij niet van jou is. Vanuit jouw vreugde zul jij schoonheid in Zijn Naam scheppen, want jouw vreugde zou net zo min ingehouden kunnen worden als de Zijne. Daadwerkelijk; hoe prachtig zijn de gedachten van God die in Zijn Licht leven. Jouw waarde is voorbij waarneming, want het is voorbij twijfel. Neem jezelf niet in verschillend licht waar. Ken jezelf in het ene Licht waar het wonder dat jij bent volmaakt duidelijk is.

Laat ons samenkomen, want mijn boodschap is Licht. Vader, vandaag zou ik slechts Uw Stem willen horen. In de diepste stilte zal ik naar U toe komen, om Uw Stem te horen en Uw Woord te ontvangen. Ik heb geen gebed behalve dit: Ik kom naar U om U om de waarheid te vragen en de waarheid is slechts Uw Wil, die ik vandaag met U zal delen.

Jezus spreekt is een boekje met verzamelde teksten uit een cursus in wonderen, gearrangeerd in zeven hoofdstukken...

Ik ben niet van deze wereld...

Laat, voor slechts een ogenblik, deze simpele boodschap van waarheid en liefde voorbij elke vorm van rede gaan...

Ik ben de wederopstanding en het leven

Jouw wederopstanding is jouw herontwaken...

Ik ben van boven

De Hemel is geen plaats noch een conditie, het is slechts een bewustzijn van volmaakte eenheid waar niets anders bestaat...

Ik houd van jou

Ik houd van jou omwille van de waarheid in jou, zoals God dat doet...

Ik ben altijd bij jou

Wij lopen samen. Ik moet onzekerheid en pijn begrijpen, hoewel ik weet dat deze geen betekenis hebben...

Ik ben niet gestorven

Nu is de tijd voor verlossing, want nu is de verlossing van tijd. Nu wachten wij in stilte...