Engelen

Elke gedachte een gebed

Gebed is het grootste geschenk waarmee God in zijn schepping Zijn zoon zegende. Het was toen wat het nu dient te worden; de enkele stem die schepper en schepping delen; het lied dat de zoon naar de Vader zingt, die de dank die het Hem aanbiedt aan de zoon teruggeeft.

Eindeloos de harmonie en eindeloos ook de vreugdevolle overeenstemming van de Liefde die zij eeuwig aan elkaar schenken. En hierin is de schepping uitgebreid. God geeft in Zijn Zoon dank aan Zijn uitbreiding. Zijn Zoon geeft dank voor zijn schepping in het lied van zijn, in zijn Vaders Naam scheppen. De liefde die zij delen is wat alle gebed zal zijn, door de eeuwigheid heen, wanneer tijd voorbij is. Want aldus was het voordat er tijd leek te zijn.

Voor jou die een tijdje in tijd lijkt te zijn, neemt gebed de vorm aan die het beste jouw behoefte zal ontmoeten. Jij hebt er maar één. Wat God als één schiep moet zijn eenheid herkennen en zich verheugen dat wat illusies leken te scheiden voor eeuwig één is in de geest van God. Gebed dient nu het middel te zijn waardoor Gods zoon afzonderlijke doelen en gescheiden belangen achterlaat en zich in heilige verheuging tot de waarheid van ver- eniging in zijn Vader en zichzelf keert.

Leg jouw dromen neer, jij heilige zoon van God en zie, verrijzend zoals God jou heeft geschapen, af van idolen en herinner je Hem. Gebed zal jou nu onderhouden en jou zegenen terwijl jij jouw hart tot Hem verheft in een verrijzend lied dat hoger en hoger rijkt en dan nog eens hoger, totdat beide hoog en laag verdwenen zijn. Vertrouwen in jouw doel zal groeien en jou ophouden terwijl jij de stralende trap naar Hemelse weiden en de poort naar vrede bestijgt. Want dit is gebed en hier is verlossing. Dit is de weg. Het is Gods geschenk aan jou.

Gebed is een door de Heilige Geest aangeboden manier om God te bereiken. Het is niet slechts een vraag of een smeken. Het kan niet slagen totdat jij je realiseert dat het nergens om vraagt. Hoe anders zou het zijn doel kunnen dienen? Het is onmogelijk om om illusies te bidden en hopen God te bereiken. Waarachtig gebed moet de valkuil van vragen door smeekbeden vermijden. Vraag liever om te ontvangen wat reeds is gegeven; te aanvaarden wat er reeds is. Er is jou gezegd de Heilige Geest het antwoord op elk specifiek probleem te vragen en dat jij een specifiek antwoord zult ontvangen als jouw behoefte zodanig is.

Er is jou tevens gezegd dat er slechts één probleem is en maar één antwoord. In gebed is dit niet anders. Er zijn hier besluiten te nemen en zij moeten genomen worden of het illusies zijn of niet. Jou kan niet worden gevraagd antwoorden te accepteren die voorbij het niveau van voor jou herkenbare behoeften zijn. Daarom is het niet de vorm van de vraag die er toe doet, noch hoe die wordt gesteld. De vorm van van het antwoord, als het door God is gegeven, zal in jouw behoefte voorzien zoals jij die waarneemt. Dit is slechts een echo van het antwoord van Zijn stem. De werkelijke klank is altijd een lied van dank en liefde.

Jij kunt dan, niet om de echo vragen. Het is het lied wat het geschenk is. Samen daarmee komen de boventonen, de harmonieën, de echo's, maar zij zijn ondergeschikt. In waarachtig gebed hoor jij alleen het lied. Al het overige is slechts toegevoegd. Jij hebt eerst het koninkrijk der hemelen gezocht, al het overige is jou inderdaad gegeven.

Elke gedachte een gebed

Gebed is een door de Heilige Geest aangeboden manier om God te bereiken. Het is niet slechts een vraag of een smeken...

De ladder eindigt...

Gebed is nu opgelicht uit de wereld van dingen, lichamen en goden van allerlei soort en jij kunt eindelijk rusten...

Een selectie gebeden uit een cursus in wonderen...

Uit het laatste gedeelte van het werkboek van een cursus in wonderen...