Jezus met vrouwen

Ik ben altijd bij jou

Toen ik zei: "Ik ben altijd bij jou," meende ik het letterlijk. Ik ben voor niemand, in geen enkele situatie, afwezig. Omdat ik altijd bij jou ben, ben jij de weg, de waarheid en het leven. Mijn geest zal altijd net zoals de jouwe zijn, want wij worden als gelijken geschapen.

Het was enkel mijn beslissing die mij alle macht gaf in de Hemel en op aarde. Mijn enige geschenk aan jou is je to helpen dezelfde beslissing to nemen. Deze beslissing is de keuze om het to delen, want de beslissing zelf is de beslissing om to delen. Het wordt gemaakt door to geven en is daarom de enige keuze die op ware schepping lijkt.

Ik ben jouw voorbeeld voor beslissing. Door to beslissen voor God toonde ik jou dat deze beslissing gemaakt kan worden en dat jij haar kunt maken. Mijn aandeel in de Verzoening is niet volledig totdat jij erin deelt en het weggeeft. Van jezelf kun je niets doen, want van jezelf ben je niets. Zonder de Vader ben ik niets en jij bent niets zonder mij, want door de Vader to ontkennen, ontken je jezelf. Een concept van het zelf wordt door jou gemaakt. Het draagt totaal geen gelijkenis aan wie je bent. Het is een idool, gemaakt om de plaats in to nemen van jouw werkelijkheid als Zoon van God.

Het concept van jezelf dat je er nu op nahoudt, zou garanderen dat jouw funktie hier voor altijd onvoltooid en ongedaan blijft. En dus veroordeelt het jou tot een bitter gevoel van diepe depressie en futiliteit. Toch hoeft het niet vast te staan, tenzij jij verkiest het buiten alle hoop op verandering te houden en jij het statisch en verborgen in jouw gedachten houdt.

Het geheim van verlossing is slechts dit: Dat jij het jezelf aandoet. De vorm die de aanval aanneemt, maakt niets uit, het is nog steeds waar. Wie ook maar de rol aanneemt van vijand en van aanvaller, nog steeds is dit de waarheid. Wat dan ook de oorzaak lijkt to zijn van de pijn en het lijden dat je voelt, dit is nog steeds waar. jouw doel is uit te vinden wie jij bent, sinds jij jouw identiteit hebt ontkent door de schepping en haar Schepper aan to vallen. Nu leer jij hoe je de waarheid to herinneren. Want deze aanval moet worden vervangen door vergeving, opdat gedachten van leven gedachten van dood mogen vervangen.

Plaats je vertrouwen in Mij, en ik zal het zachtjes in de heilige plek plaatsen waar het thuishoort. Jij zult daar geen misleiding vinden, maar slechts de simpele waarheid. Weiger mij niet het kleine geschenk dat ik vraag, wanneer ik in ruil daarvoor de vrede van God voor jouw voeten leg en de macht om deze vrede aan iedereen te brengen die onzeker, eenzaam en in voortdurende angst, de wereld bewandelt. Zoals jij onderwijst, zo zul jij leren. Ik zal jou nooit verlaten of in de steek laten, omdat jou in de steek laten zou betekenen dat ik mijzelf en de God Die mij geschapen heeft in de steek zou laten.

De wereld kan geen beelden van jou onderwijzen, tenzij jij die wilt leren. Er komt een tijd dat alle beelden verdwenen zijn en jij zult zien dat jij niet weet wie je bent. Het is tot deze open geest dat de waarheid ongehinderd en onbegrensd kan terugkeren. Ik onderneem de reis samen met jou. Want ik deel jouw twijfels en angsten voor een tijdje, opdat je tot mij zult komen die de weg herkent waarop alle angsten en twijfels overwonnen worden.

Wij lopen samen. Ik moet onzekerheid en pijn begrijpen, hoewel ik weet dat deze geen betekenis hebben. Een verlosser moet echter blijven bij hen die hij onderwijst, zien wat zij zien, maar in zijn geest vasthouden aan de weg die hem eruit heeft geleid, en die nu jou eruit zal leiden, samen met hem.

Ik heb geroepen en jij zult antwoorden. Wonderen zijn natuurlijk, omdat zij uitdrukkingen zijn van liefde. Mijn roep naar jou is even natuurlijk als jouw antwoord en even onvermijdelijk. De weg is open. Nu volgen wij samen in vrede. jij hebt jouw hand naar mij uitgestoken en ik zal jou nooit verlaten. Wij zijn één, en het is slechts deze eenheid die we nastreven, terwijl we deze paar laatste stappen volbrengen, die een reis beeindigen die nooit begonnen was.

Ik dank U, Vader, voor doze heilige broeders omdat zij Uw Zonen zijn. Mijn vertrouwen in hen is het Uwe. Ik ben er even zeker van dat zij naar mij toe komen als U er zeker van bent wat zij zijn, en voor altijd zullen zijn. Zij zullen bet geschenk dat ik hen aanbied aannemen, omdat U dit aan mij gaf ten behoeve van ben. En evenals ik slechts Uw Wil wil doen, zo zullen ook zij kiezen. En ik geef dank voor hen. Het lied van verlossing zal door de wereld echoen met elke keuze die zij maken. Want wij zijn één in doel, en bet einde van de hel is nabij.

Ik ben niet van deze wereld...

Laat, voor slechts een ogenblik, deze simpele boodschap van waarheid en liefde voorbij elke vorm van rede gaan...

Ik ben de wederopstanding en het leven

Jouw wederopstanding is jouw herontwaken...

Ik ben het licht van de wereld

Wanneer het licht komt zul jij zo'n schoonheid zien, dat jij zult weten dat zij niet van jou is...

Ik houd van jou

Ik houd van jou omwille van de waarheid in jou, zoals God dat doet...

Ik ben van boven

De Hemel is geen plaats noch een conditie, het is slechts een bewustzijn van volmaakte eenheid waar niets anders bestaat...

Ik ben niet gestorven

Nu is de tijd voor verlossing, want nu is de verlossing van tijd. Nu wachten wij in stilte...