Jezus hart

Ik houd van jou

Ik houd van jou omwille van de waarheid in jou, zoals God dat doet. Jouw misleidingen mogen jou dan om de tuin leiden, maar zij kunnen mij niet misleiden. Omdat ik weet wie jij bent, kan ik niet aan jou twijfelen. Ik hoor alleen de Heilige Geest in jou, Die door jou tot mij spreekt.

Ik kom tot jou van de Vader, om jou alles opnieuw aan te bieden. Ik heb alles wat Hij heeft geschapen lief; en ik biedt het al mijn trouwhartigheid en geloof aan. Mijn geloof in jou is zo sterk als alle liefde die ik aan mijn Vader geef. Mijn vertrouwen in jou is zonder beperking en vrij van de angst dat jij mij niet zult horen.

De betekenis van liefde is jouw eigen en wordt door God zelf gedeeld. Want wat jij bent is wat Hij is. Er is geen liefde behalve de Zijne en wat Hij is, is alles wat er is. Laat de Liefde van God op jou schijnen door middel van jouw acceptatie van mij. Mijn werkelijkheid is de jouwe en de Zijne. Door jouw wil met die van mij te verenigen, duidt jij aan dat jij je ervan bewust bent dat de Wil van God Eén is. Zou jij de Wil van God voor jou willen kennen? Vraag het aan mij, die hem voor jou kent en jij zult hem vinden. Ik zal jou niets ontkennen, zoals God mij niets ontkent. Onze reis is simpelweg de reis terug naar God Die ons thuis is.

De reis naar God is louter het opnieuw ontwaken van de kennis van waar jij altijd bent en wat jij voor eeuwig bent. Het is een reis zonder afstand naar een doel dat nooit is veranderd. De waarheid kan alleen ervaren worden; zij kan niet omschreven, noch uitgelegd worden. Ik kan jou van de omstandigheden van de waarheid bewust maken, maar de ervaring is van God. Samen kunnen wij haar condities ontmoeten, maar de waarheid zal van zichzelf in jou opdagen.

Ik geef jou de lamp en zal met jou meegaan. Jij zult deze reis niet alleen ondernemen. Ik zal jou naar jouw waarachtige Vader leiden Die jou nodig heeft, zoals ik jou nodig heb. Jouw Vader houdt van jou. Heel deze wereld van pijn is niet Zijn Wil. Vergeef jezelf de gedachte dat Hij dit voor jou heeft gewild. Jij kunt niet begrijpen hoezeer jou Vader jou liefheeft, want er is geen parallel in jouw ervaring van de wereld die jou kan helpen het te begrijpen. Er is niets op aarde waar het mee vergeleken kan worden en niets wat jij ooit apart van Hem hebt gevoeld lijkt er ook maar vaagjes op.

Alleen de Liefde van God zal jou onder alle omstandigheden beschermen. Zij zal uit elke beproeving lichten en jou hoog boven alle waargenomen gevaren van de wereld, naar een klimaat van volmaakte vrede en veiligheid doen verrijzen. Gods Wil voor jou is volmaakt geluk, want er is geen zonde en lijden is oorzaakloos. Vreugde is gerechtvaardigd en pijn is slechts een teken dat jij jezelf verkeerd hebt begrepen. Vrees de Wil van God niet, maar keer je ernaartoe in de overtuiging dat Hij jou zal bevrijden van alle consequenties die zonde in jouw koortsachtige verbeelding heeft gesmeed.

Naar jouw vermoeide ogen breng ik de visie van een andere wereld, zo nieuw, schoon en fris dat jij de pijn en de zorgen die jij voorheen zag zult vergeten. Maar dit is een visie die jij met iedereen die jij ziet dient te delen, want anders zul jij haar niet aanschouwen. Het geven van dit geschenk is hoe jij het jou eigen maakt. En God beschikte in liefdevolle vriendelijkheid dat dit geschenk voor jou is.

Het is geen tijd dat wij hier voor nodig hebben. Het is slechts bereidheid. Want wat duizenden jaren nodig leek te hebben, kan gemakkelijk in slechts een moment door de genade van God volbracht worden. Zijn geschenk van genade is meer dan slechts een antwoord. Het hersteld alle herinneringen die de slapende geest was vergeten en alle zekerheid van wat de betekenis van liefde is.

De wereld is gevuld met wonderen. Zij staan in schijnende stilte naast elke droom van pijn en lijden, van zonde en schuld. Laat ons blij zijn dat wij door de wereld kunnen gaan en zo vele kansen kunnen vinden om een andere situatie waar te nemen waardoor Zijn geschenken nogmaals als de onze herkend kunnen worden. En aldus zullen alle overblijfselen van de hel, de geheime zonden en de verborgen haat verdwenen zijn, en alle liefelijkheid die zij verborgen hielden als Hemelse weiden in ons zicht opdoemen om ons hoog boven de doornige wegen te verheffen waar wij, voordat de Christus verscheen, overheen reisden.

God geeft dank aan jou, Zijn Zoon, vanwege wat jij bent; Zijn eigen completering en de Bron van liefde samen met Hem. Jouw dankbaarheid aan Hem is één met de Zijne aan jou. Want liefde kan geen weg bereizen behalve de weg van dankbaarheid en als zodanig reizen wij die over de weg naar God gaan. Jij gaat niet alleen; Gods engelen zweven dichtbij en rondom. Zijn Liefde omgeeft jou en hier kun jij zeker van zijn: dat ik jou nooit zonder comfort zal laten.

Vader, U staat voor mij en achter mij, naast mij, in de plaats waar ik mezelf zie en overal waar ik ga. U bent in alles waar ik naar kijk, de geluiden die ik hoor en elke hand die naar de mijne reikt. In U verdwijnt tijd en wordt een plaats een betekenis geloof. Want wat Uw Zoon omgeeft en hem veilig houdt is Liefde Zelf. Er is geen bron behalve deze en niets dat niet Zijn heiligheid deelt, dat voorbij Uw enige schepping staat, of zonder de Liefde Die alles binnenin Zichzelf behoudt. Vader, Uw Zoon is gelijk aan U. Wij komen naar U in Uw Eigen Naam vandaag, om in vrede binnen Uw Eigen eeuwige Liefde te zijn.

Ik ben niet van deze wereld...

Laat, voor slechts een ogenblik, deze simpele boodschap van waarheid en liefde voorbij elke vorm van rede gaan...

Ik ben de wederopstanding en het leven

Jouw wederopstanding is jouw herontwaken...

Ik ben het licht van de wereld

Wanneer het licht komt zul jij zo'n schoonheid zien, dat jij zult weten dat zij niet van jou is...

Ik ben van boven

De Hemel is geen plaats noch een conditie, het is slechts een bewustzijn van volmaakte eenheid waar niets anders bestaat...

Ik ben altijd bij jou

Wij lopen samen. Ik moet onzekerheid en pijn begrijpen, hoewel ik weet dat deze geen betekenis hebben...

Ik ben niet gestorven

Nu is de tijd voor verlossing, want nu is de verlossing van tijd. Nu wachten wij in stilte...