Door het oog van de naald

Certum est quia impossibile est

Het is zeker omdat het onmogelijk is...

Wees gerustgesteld. Er wordt jou niet gevraagd iets te doen. Er is een tijd waarop terugstappen alles is wat er van jou wordt gevraagd. Het is een tijd van rust en niet van spanning; een tijd van vrede en niet een van strijd. Deze tijd is er bijna.

Het lijkt beangstigend want het is niet onder jouw controle. Maar denk eens een moment; stop en denk oprecht aan wat jouw controle heeft gedaan, wat het jou heeft gebracht.

Jij hebt vastgezeten in een val waaruit jij nooit dacht te kunnen ontsnappen. Strijd, schuld en angst zijn met jou meegekomen en hebben nooit jouw zijde verlaten. Eenieder van jullie heeft dit anders gedaan, toch is elkeen naar dezelfde plek gekomen; dezelfde impasse.

En nu lijkt het elkeen van jullie toe alsof er geen ontsnapping mogelijk is. Want het is waar dat jij niet alleen kunt ontsnappen. Jullie verhalen lijken te verschillen want zij nemen verschillende vormen aan. Toch maakt hun enkele inhoud jullie broeders. Blijf niet bij de verschillen stilstaan, of jij bent verloren. Het is in het herkennen van hen gemeenschappelijke inhoud, de gemeenschappelijke behoefte, dat jij veilig bent.

De rotzooi die jouw leven is, is een illusie. Wat kan de vorm van dromen oplossen? Er is geen antwoord op een vraag die nog niet is gesteld, want het antwoord zou niet worden herkend. Vraag enkel dit: Zal ik de functie vervullen die mij is gegeven? Wat is er anders te vragen? Waarom moet ik de vorm kennen waarin het antwoord tot mij komt? God antwoord: "Ja" en het is volbracht. Niets anders dan dit is betekenisvol voor jou.

Hij is het niet Die de toekomst achter zou houden en jou angstig zou laten. Jij zou Zijn "ja" niet kunnen accepteren in vormen die jij niet begrijpt. De dingen die nog in tijd zijn ontvouwen zich zoals hun wordt aangegeven en vele dingen blijven vooralsnog ongedaan. Plannen, gebaseerd op het ondefinieerbare, kunnen jou niet volledig worden getoond. En wat vooralsnog niet heeft plaatsgevonden moet ondefinieerbaar zijn. Deze fase van leren heeft één enkele les voor alle vormen die jouw problemen aan lijken te nemen. Voor God is alles mogelijk, maar jij moet Zijn antwoord alleen aan Hemzelf vragen.

Misschien denk jij dat jij dat doet, maar wees er van overtuigd dat wanneer jij dat had gedaan jij nu stil zou zijn en geheel onverstoord door wat dan ook. Doe geen poging om Zijn Wil voor jou te gissen. Neem niet aan dat jij gelijk hebt, omdat een antwoord van Hem lijkt te komen. Wees er zeker van dat jij vraagt en wees dan stil en laat Hem spreken. Er is geen probleem dat Hij niet op kan lossen, want het is nooit Hij Die sommige vragen achterhoudt om door iemand anders op te laten lossen.

Jij kunt niet de wereld met Hem delen en de halve wereld de Zijne maken terwijl de andere helft jou toebehoort. De waarheid maakt geen overeenkomsten. Een beetje apart houden is zoveel als alles gescheiden houden. Jouw leven, volledig en heel, behoort God toe of niets ervan is het Zijne. Er is geen gedachte in heel de wereld die gruwelijker lijkt te zijn.

Toch is het alleen wanneer deze gedachte in volmaakte helderheid tevoorschijn komt, dat er hoop in vrede is en veiligheid voor de geest die zo lang duister en verdraaid is gehouden om het licht te ontwijken. Dit is het licht. Neem een stap terug en dwaal niet op de vormen die jou gebonden lijken te houden. Jij zult jouw functie vervullen. En jij zult hebben wat het ook is dat jij nodig hebt. God faalt niet. Maar leg geen beperkingen op wat jij aan Hem zou geven om op te laten lossen. Want Hij kan geen duizend antwoorden geven wanneer slechts één het enige antwoord is dat er is. Aanvaard dit antwoord van Hem en er zal geen vraag overblijven om gesteld te worden.

Dit is een gedeeltelijke weergave van een directe dictatie van Jezus Christus.

Luister wereld...

Luister naar deze roep, wees waakzaam voor de liefde die jou omgeeft en luister aandachtig...

Een proloog aan het einde van tijd

Dit betreft de wonderbaarlijke gebeurtenissen die plaatsvinden wanneer wij bijeenkomen...

Tijd, het chronische beklag...

De paradox van tijd, een blik op het oneindige en ongrijpbare begrip van tijd...

Dit is de tijd...

Pasen en het intieme karakter van jouw eigen wederopstanding, met Master Teacher...

Dromen versus eenheid

In het aanzicht van eenheid zal elk gevoel van scheiding verdwijnen, en zonder scheiding is conflict onmogelijk...

Wil jij mijn Valentijn zijn?

Wat zou er gebeuren als God jou vroeg om Zijn Valentijn te zijn? Dat is niet zo'n vreemde vraag als het lijkt...