Overgave

Jezus spreekt

Tot jou en de gehele wereld, luister…

Dit is een uitnodiging tot een groots experiment. Leg voor slechts een moment alle vooroordelen van jouw menselijke vestiging opzij en luister met jouw hart naar deze woorden. Luister opnieuw en nogmaals opnieuw...

Laat, voor slechts een ogenblik, deze simpele boodschap van waarheid en liefde voorbij elke vorm van rede gaan en ontdek hoe snel de rede zal volgen wanneer jij jouw geest opent voor het vreugdevolle licht van jouw vereniging met de eeuwig scheppende geest van God. Wie jij ook denkt te zijn en waar jij ook lijkt te zijn in deze wanhopige zee van chaos die deze wereld is, laat de adem van deze tijdloze stem van een verrezen geest in jou de vlam van jouw eigen volmaakte werkelijkheid aanwakkeren...

Nu wordt jij geroepen om het enige doel te vervullen dat ooit gegeven had kunnen worden aan jouw tijdelijke verblijf in deze betekenisloze wereld van eenzaamheid en dood. Dat doel is dat jij aan haar ontsnapt door de boodschap van verlossing die jij nu voor jou ziet. Hij is verrezen. Hij is inderdaad verrezen!

Ik ben niet van deze wereld...

Laat, voor slechts een ogenblik, deze simpele boodschap van waarheid en liefde voorbij elke vorm van rede gaan...

Ik ben de wederopstanding en het leven

Jouw wederopstanding is jouw herontwaken...

Ik ben het licht van de wereld

Wanneer het licht komt zul jij zo'n schoonheid zien, dat jij zult weten dat zij niet van jou is...

Ik houd van jou

Ik houd van jou omwille van de waarheid in jou, zoals God dat doet...

Ik ben van boven

De Hemel is geen plaats noch een conditie, het is slechts een bewustzijn van volmaakte eenheid waar niets anders bestaat...

Ik ben niet gestorven

Nu is de tijd voor verlossing, want nu is de verlossing van tijd. Nu wachten wij in stilte...