Master Teacher

De Master Teacher

De Master Teacher is, door de verlichting van geest en lichaam, een leraar van God die de vervulling van de missie van Een Cursus In Wonderen is. Hij bevat, door de Heilige Geest, een doorlopende vereniging met de geest van Jezus van Nazaret. Als een leraar van God demonstreert hij de passie van wedergeboorte dat het doel van ons allen is in de geestestraining van Een Cursus In Wonderen.

Diep in het bewustzijn van de menselijke geest ligt een deur die leidt tot de vervulling van de mens zijn verlangen naar de verwezenlijking van zijn eigen goddelijke volmaaktheid. Voorbij het wandtapijt geweven door de illusionaire beperkingen van ruimte en tijd is de ontdekking van de oneindige strekking van de Universele Geest. Voorbij dit portaal ligt de fascinerende ervaring van de vereniging van religie en wetenschap, de versmelting van psychologie en filosofie en de integratie van hart en geest. Niet langer gebonden door vorm of angstconcepten, wordt dit punt van communicatie met God herinnerd als de ervaring van de enkelvoudige werkelijkheid Zelf.

De versmelting van energie (licht) en vorm naar een enkelvoudig terrein van visie binnen het menselijk bewustzijn is de meest revolutionaire gebeurtenis in de evolutie van de soort. De omzetting van materie naar licht vereist de volledige participatie van de ogenschijnlijke lichaamsorganisatie. In religieus taalgebruik bekend als de wederopstanding, transfigureert deze metamorfose het lichaam en versmelt het met het enkelvoudige veld van bewustzijn dat wij als de Bron van de Schepping herkennen. Het is een ogenblik van een enkelvoudig voorval in heel de Universele werkelijkheid waarin wij onze gevangenschap aan ruimte en tijd ontsnappen.

De getuigenis van de Master Teacher is de transmissie van een verrezen geest naar de slapende geest van deze droomwereld. In zijn eigen verlichting wordt hij de aanspoorder en demonstreert hij door onze eigen individuele ervaring, dat de wereld die wij zien van onze eigen makelij is en niets met de werkelijkheid van eeuwig leven van doen heeft.

Als een uitdrukking van Universele Communicatie stimuleert en versnelt de Master Teacher door jouw persoonlijk individuele ervaring de helende essentie van Licht als de transformerende factor van de geest waarin uitdrukkingen als; “tot licht versnellen” en “de doden doen verrijzen” een natuurlijk gebeuren worden binnen de context van de mens zijn evolutionaire overgang van tijd naar de eeuwigheid. Ons menselijke begrip is aldus opgelicht tot een nieuwe vibrerende resonantie van de Liefde en de herinnering van onszelf als één met elkander en één met de Bron van heel de Schepping.

De Master Teacher, sprekend met de autoriteit van verlichting, is beide een vertolker en een inquisiteur van de meest openbarende theologische beschouwingen, beide religieus en wetenschappelijk en is de aangever van de Universele ervaring die ons allen gewoon is. Als een zender van licht is de Master Teacher de wonderbaarlijke introductie naar de dynamiek van het

transformerende proces van verlichting. Hij daagt jou uit om te herroepen dat de filosofie van jouw aard en de religie van jouw bestaan, door de wetenschap van jouw geest, geïntegreerd kunnen worden tot de briljante onvervaarde nieuwe werkelijkheid die jouw evolutionaire bestemming is.

De weg naar Emmaüs

Wie zou er meer verbaasd kunnen zijn dan Jezus, en jij wanneer je beseft dat het jou overkomen is zoals hij...

De Heilige Geest van alle geesten

Van een geplaagd kot tot een prachtig herenhuis...

De werkelijkheid van fysieke wederopstanding

"Mijn lichaam verdween omdat ik er geen illusies over had..."

De held van de droom

Het wonder van op elk moment jouw eigen identiteit voldoende los te kunnen laten om een volledige herassociatie te vinden...

Wil jij mijn Valentijn zijn?

Wat is liefde in vredesnaam? Het is in ieder geval niet een vorm van uitwisseling... Liefde, liefde is uiteindelijk geven.

Palmzondag metafysica

Het alomvattende vermogen van de verlossing, en het verlies van van enige en elke gevestigde orde...

De roep

Er is iets met een lege kerk. Je vraagt je af of God er is of niet. Zoals deze kerk leeg is...

Pinksteren, de wederopstanding...

Jezus' zijn lichaam transfigureerde en verrees, hoe verwoord je dat hij later in solide vlees aan de apostelen verschijnt?

Kerst-mis

Ik ga voor een moment kerstmis met jou delen. Kerst Mis. Een "missie" van samenkomen om een kerstmis te worden...

Een cursus in wonderen dat het 12 stappen programma is...

Van herstel naar verlichting

De passie van Christus

De Goddelijke beproeving van fysieke verlichting...

Aantekeningen uit het notitieblok

Een weergave van gedachten, later bijeen gebracht onder de titel "Master Teacher's notebook"